Czym jest Certyfikat Analizy (CoA)?

Raport z analizy oleju CBD

Czym jest Certyfikat Analizy (CoA)?

Być może widziałeś na stronie internetowej Nordic Oil, że wiele z naszych produktów posiada Certyfikat Analizy (CoA), ale co to właściwie oznacza? Poniżej szczegółowo wszystko wyjaśnimy. 

Certyfikat analizy (z ang. Certificat of Analysis, w skrócie CoA) to potwierdzony i podpisany dokument, który pokazuje wyniki badań przeprowadzonych na produkcie. Testy wykonuje się w różnych celach, niektóre z nich to: stwierdzenie ilości kannabinoidów, zanieczyszczeń mikrobiologicznych, analiza profilów terpenowych, stwierdzenie zanieczyszczenia pestycydami i metalami ciężkimi. Dane uwzględnione w raporcie muszą odpowiadać specyfikacji produktu i wymogom prawnym dotyczącym zanieczyszczeń.

Dlaczego dla ciebie, jako konsumenta, ten certyfikat jest ważny? I jak go zrozumieć? 

Zdajemy sobie sprawę, że rynek konopi pozostaje w dużej mierze nieuregulowany, a istnieje wiele marek oferujących produkty CBD. Dlatego może być ciężko zorientować się kto jest naciągaczem, a kto oferuje pełnowartościowe produkty. Ważne zatem, aby dowiedzieć się jak wybrać odpowiednią markę i wysokiej jakości produkty CBD. Jednym z najprostszych i najskuteczniejszych sposobów, aby to zrobić, jest przeczytanie certyfikatu analizy.

Czym jest Certyfikat Analizy?

Jak wspomniano powyżej, w stale ewoluującym rynku CBD, konsumentom niekiedy trudno się zorientować na tyle, by wybrać wysokiej jakości produkty. 

kup olej cbd

Dlaczego Certyfikat Analizy jest ważny?

  • CoA to wartościowe dokumenty prawne mające na celu zapewnienie, że produkt z danej partii lub serii spełnił konieczne wymogi. Jest to zapewnienie dla klienta, że producent właściwie przeprowadził i zakończył proces niezbędnej kontroli jakości swoich produktów. 
  • Na konkurencyjnym rynku CBD, istnieje wiele nowo utworzonych marek i łatwo ulec pokusie, aby pójść na skróty. Choć z punktu widzenia rozprzestrzeniania pozytywnej świadomości o zastosowaniu CBD byłoby to bardzo korzystne, nie wszystkie firmy gwarantują przejrzystość swojej działalności biznesowej. Warto zwrócić uwagę na kwestię etykietowania. Jeśli w procesie wytwarzania produktu klient nie jest na pierwszym miejscu, to etykieta może być myląca. W rezultacie klient, który obdarzył daną firmę zaufaniem, może zakupić produkt CBD zawierający mniej pożądanych substancji od tych niepożądanych.
  • W procesie uzyskiwania Certyfikatu Analizy, każda partia danego produktu przechodzi ocenę jakości. Jest to zapewnienie klientom, że zawartość kannabinoidów w produkcie mieści się w określonym przedziale. 

Kto wydaje Certyfikat Analizy?

Certyfikaty są wydawane przez niezależne laboratorium. Nie może być ono związane z firmą produkcyjną, aby powstały raport był z całą pewnością bezstronny.

Gotowy produkt można wprowadzić na rynek dopiero wówczas, gdy wyniki badań udokumentowane w raporcie będą zgodne z przepisami prawnymi danego kraju dotyczącymi produktów z konopi indyjskich.

Ponadto, wszystkie rodzaje laboratoriów, które przeprowadzają testy jakości żywności, chemikaliów i wyrobów farmaceutycznych, działają według wytycznych określonych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO).

Co więcej, wytyczne te są zgodne z wymogami WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) i przyjęte jako międzynarodowa GMP (dobra praktyka produkcyjna).

Jak czytać CoA?

Teraz już wiesz gdzie znaleźć CoA, jednak ważne jest również to, jak czytać i interpretować zawarte w nim informacje.

Na pierwszy rzut oka dokument może wydawać się skomplikowany ale, po podzieleniu na części, o wiele łatwiej go zrozumieć.

Wszystkie informacje zawarte w certyfikacie możemy podzielić na dwie główne kategorie:

  • Informacje podstawowe
  • Informacje techniczne

CoA: Informacje podstawowe

(i) Powinna być podana nazwa i adres laboratorium przeprowadzającego test lub wymieniona odpowiedzialna za niego osoba. Te dane potwierdzają ważność CoA. Tuż poniżej możesz przeczytać dla kogo wykonywano badania laboratoryjne (nazwa producenta lub marki produktu, dla których wydano CoA, wraz z ich pełnym adresem i danymi kontaktowymi, na wypadek gdyby okazały się potrzebne).

Bardziej szczegółowe informacje na temat laboratorium wydającego CoA można znaleźć na dole każdej ze stron i/lub na ostatniej stronie certyfikatu.

(ii) Data otrzymania próbki do badań, a także daty rozpoczęcia i zakończenia testu laboratoryjnego.

(iii) Podanie klienta i nazwy próbki. Szczegółowe informacje na temat instytutu badawczego, a także osoby odpowiedzialnej za testowanie wraz z jej podpisem.

CoA: Informacje techniczne

Istnieją różne rodzaje certyfikatów w Europie, które mogą być wydawane przez różne jednostki testujące.
Aby zapewnić, że produkt będzie bezpieczny i najwyższej jakości, należy przeprowadzić wielokrotne testy. Obejmują one określanie profili kannabinoidowych, określanie ilości THC (obecności/braku), stwierdzenie obecności naturalnie występujących zanieczyszczeń, takich jak mykotoksyny i stwierdzenie obecności sztucznych zanieczyszczeń, takich jak pestycydy. Próbki można również testować pod kątem profilu terpenowego i zawartości mikrobiologicznej.

Czego więc można oczekiwać od tych wszystkich certyfikatów i dlaczego są one ważne?

Profil kannabinoidowy i moc:

Jest to jeden z najważniejszych certyfikatów, ponieważ zapewnia odpowiednie ilości i stężenia kannabinoidów, zgodne z podanymi na etykiecie lub opakowaniu produktu.

Być może już natknąłeś się na marki oferujące CBD, które nie przedstawiają certyfikatu analizy profili kannabinoidowych – bądź ostrożny! Może się okazać, że produkt nie zawiera ilości CBD podanej na etykiecie, a nawet w niektórych przypadkach może nie zawierać go wcale.

Profil terpenowy:

Najbardziej znane terpeny, które uzyskuje się z konopi to mircen, linalol, pinen, kariofilen, humulen i limonen.

Terpeny są głównymi składnikami olejków eterycznych. Nadają one roślinom wyraźny aromat i zapach (nie tylko konopie, ale niemal każda roślina zawiera terpeny).

Właściwości lecznicze terpenów zostały już poparte badaniami przedklinicznymi i klinicznymi. Wykazują one m.in. właściwości przeciwzapalne, przeciwbólowe i antyoksydacyjne.

Tak więc, jeśli szukasz produktu o wysokiej zawartości terpenów (takiego jak produkty z konopi), analiza zawartości terpenów może pomóc ci podjąć właściwą decyzję.

Mykotoksyny, pestycydy, metale ciężkie:

Wszystkie produkty CBD (podobnie jak wszystkie wyroby spożywcze) powinno się przebadać pod kątem obecności mykotoksyn, pestycydów i metali ciężkich. Zwykle ich resztki mogą być łatwo odfiltrowane w procesie rafinacji oleju CBD.

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne:

Ponieważ produkty CBD są przeznaczone do spożycia, ważne jest, aby były wolne od zanieczyszczeń mikrobiologicznych takich jak na przykład Escherichia coli, Salmonella spp., Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus i innych. Podczas ekstrakcji, rafinacji i procesu filtrowania, tego typu zanieczyszczenia zostają całkowicie usunięte, więc produkty są bezpieczne do spożycia.

Jak interpretować wyniki?

Najpierw przejrzyj listę kannabinoidów i ich zawartość procentową w kolumnie obok. Przy produktach CBD jest to najważniejszy wskaźnik, który powinien być dostępny dla każdego kupowanego przez ciebie produktu. Dzięki temu możesz samodzielnie stwierdzić czy zawartość kannabinoidów, na których ci zależy, jest na satysfakcjonującym cię poziomie oraz czy wartości podane w tabeli odpowiadają tym podanym na opakowaniu. 

Ponadto, dzięki tej informacji upewnisz się, że produkty na bazie konopi, które kupiłeś, nie przekraczają ustalonych limitów prawnych dotyczących zawartości THC. W tej sekcji możesz również zapoznać się ze zobrazowaniem graficznym tych samych danych, które znajdują się w CoA.

Pod każdym kannabinoidem zobaczysz napis „HPLC”, który oznacza: wysokosprawna chromatografia cieczowa. HPLC jest metodą chromatografii cieczowej, która nie tylko oddziela substancje, ale również identyfikuje i kwantyfikuje je (czyli określa ich dokładne stężenie).

Gdzie znajdę CoA?

Certyfikaty dla wszystkich produktów Nordic Oil, możesz łatwo znaleźć na naszej stronie internetowej. W zależności od produktu, dostępny jest link umożliwiający wyświetlenie lub pobranie odpowiedniego raportu. Plik raportu składa się z jednej do trzech stron dokumentu PDF dla każdego produktu wymienionego bezpośrednio w sekcji informacji o produkcie. 

Jeśli masz więcej pytań związanych z naszymi CoA, prosimy o kontakt z zespołem ds. obsługi klienta Nordic Oil. 

Podsumowanie

  • Certyfikaty analizy są ważnymi dokumentami prawnymi.
  • W Nordic Oil, zachęcamy klientów, aby sprawdzali CoA przed zakupem produktów CBD.
  • Certyfikaty analizy umożliwiają łatwą ocenę jakości i standardów firm sprzedających produkty na bazie konopi.
  • CoA może pomóc osobom, które chciałyby zacząć korzystać z produktów CBD, ale są sceptyczne jeśli chodzi o skład produktu. 
Powrót do blogu
POPRZEDNI WPIS

NASTĘPNY WPIS

Zostaw komentarz

Pamiętaj, że komentarze muszą zostać zatwierdzone przed ich opublikowaniem.