MEDYTACJA I CBD

CBD i medytacja

Czy warto łączyć CBD z medytacją? Czy CBD pomoże nam się skupić?

Medytacja w prostych słowach jest "stanem" umysłu, któremu towarzyszy świadome skupienie. Skupić się możesz na wszystkim. Może to być tylko twój oddech. Osiągnięcie tego stanu umysłu wymaga najpierw stabilnego ciała i czystego umysłu. Ciało, które jest całkowicie zrelaksowane i spokojne, umysł, który jest spokojny, wolny od zmartwień i zbędnych myśli - to jest podstawowym celem medytacji.

Jest to "sztuka" przejmowania absolutnej kontroli nad umysłem, całkowitym skupieniu i pozwalania mu błądzić i dryfować bez celu. Co jest potrzebne, aby osiągnąć ten stan umysłu?

Wyobraź sobie, że każdy z nas jest umysłem, ciałem i duszą. Każdy z tych stanów musi być traktowany inaczej, aby osiągnąć i utrzymać doskonałą synchronizację pomiędzy nimi.

Dualizm umysłu i ciała

Encyklopedia Nauki i Religii stwierdza, że "dualizm, czyli dualizm umysłu i ciała, jest teorią, która mówi, że istnieją zarówno umysły, jak i mózgi, żaden umysł nie jest mózgiem i żaden mózg nie jest umysłem, ani też umysł nie jest żadną częścią mózgu czy też mózgu żadną częścią umysłu". Artykuł ten cytuje zachodnich filozofów, w tym Pitagorasa (ok. 569-475 r. p.n.e.), Platona (ok. 427-347 r. p.n.e.) i Arystotelesa (384-322 r. p.n.e.), którzy byli zainteresowani dualizmem umysłu i ciała i mocno wierzyli w tę doktrynę. Dla nich umysł był niefizyczną częścią osoby.

Ciało i CBD

Po zrozumieniu złożoności umysłu, łatwiej jest nam najpierw przejąć kontrolę nad ciałem. Kluczem jest całkowite rozluźnienie ciała, poprawa kondycji fizycznej, ustabilizowanie oddechu. Możesz to osiągnąć za pomocą jogi i innych ćwiczeń. Możesz również sięgnąć po olej CBD.

Wpływ CBD na układ endokannabinoidowy jest dość powszechnie znany, ale mniej się o nim mówi niż powinno. Kannabinoidy obecne w CBD reagują z układem endokannabinoidowym, łącząc się z receptorami, które pomagają poprawić sen, zmniejszyć stan zapalny i choroby autoimmunologiczne. Według badania z 2015 r., CBD może być nawet potencjalnie wykorzystywany jako sposób leczenia wielu zaburzeń lękowych. Z kolei autor książki "Starzenie się z dwubiegunowym" George Hoffman twierdzi, że CBD to sposób na złagodzenie stresu.

Kiedy ciało się uspokaja, łatwiej jest nam uspokoić również umysł. Tu właśnie wchodzi w grę olej CBD. Odpowiednio dobrana dawka pomoże Ci wyciszyć ciało, a stąd do osiągnięcia ‘stanu umysłu’ poprzez medytację, niedaleka droga.

Za zakończenie

Nie próbuj na początku uczyć się skomplikowanych form medytacji. Myślenie jest kluczem, po prostu skup się na oddechu. Sposób, w jaki wdychasz i wydychasz powietrze, usłysz te najbardziej subtelne dźwięki, poczuj ten oddech.

Zacznij od 7 minut na początku. Całe siedem minut, po prostu skup się na tym oddechu. Obserwuj jak oddychasz. Po medytacji, przez cały dzień, niezależnie od tego czy pracujesz, chodzisz, jesz czy wykonujesz jakąkolwiek czynność, staraj się zachować połączenie z twoim oddechem. Sama praktyka zwracania uwagi na to jak oddychasz, zmieni twój sposób myślenia i pracy.

I nie zapomnij o oleju CBD!

Powrót do blogu
POPRZEDNI WPIS

NASTĘPNY WPIS

Zostaw komentarz

Pamiętaj, że komentarze muszą zostać zatwierdzone przed ich opublikowaniem.