5 gwiazdek
Dostawa 2-5 dni roboczych
WYBIERZ NASZ ZESTAW 3FOR2, A OTRZYMASZ 3 PRODUKTY W CENIE 2!

Regulamin sklepu internetowego NORDIC OIL

Ogólne Warunki Handlowe sklepu internetowego - www.nordicoil.pl

Poniższej przedstawione Ogólne Warunki Handlowe (“OWH”) mają zastosowanie do sprzedaży towarów przez Nordic Trading Group B.V. (zwany również “Nordic Trading”, “Nordic Oil”, “my” lub “Sprzedawca”) za pośrednictwem naszego sklepu internetowego nordicoil.pl (zwany również “sklep” lub “strona internetowa”) w wersji obowiązującej w chwili zawarcia umowy. OWH są dostępne w dowolnym momencie na stronie: https://nordicoil.pl/terms-and-conditions.

1. ZAWARCIE UMOWY

(1) Prezentacja towaru na naszej stronie internetowej jest jedynie niewiążącym zaproszeniem dla odwiedzających nasz sklep do złożenia nam oferty zakupu. Wysłanie zamówienia do sklepu internetowego poprzez kliknięcie przycisku „Kup” stanowi wiążącą ofertę zawarcia umowy kupna przez odwiedzającego.

(2) Natychmiast potwierdzamy otrzymanie zamówienia automatycznie wygenerowanym e-mailem („potwierdzenie zamówienia”). Ta wiadomość nie stanowi jeszcze akceptacji oferty zawarcia umowy kupna. Umowa kupna zostaje zawarta dopiero po otrzymaniu kolejnego e-maila („potwierdzenie wysyłki”) lub po wysłaniu zamówionego towaru.

(3)Umowa zostaje zawarta z Nordic Trading Group BV, Passage Molenpoort 28, PB. 1414, 6501 Nijmegen, Holandia.

2. CENA I PŁATNOŚĆ

(1) Podane ceny są w złotych polskich (PLN) i zawierają ustawowy podatek od wartości dodanej, ale nie obejmują kosztów dostawy, które są dodatkowo płatne i są wyszczególnione w toku transakcji. Obowiązują ceny podane w momencie składania zamówienia. 

(2) Kupujący (zwany dalej również „Klientem”) ma możliwość zapłaty za towar:

  1. kartą płatniczą (debetową lub kredytową wydaną na terenie Europy);

  2. za pomocą płatności Apple Pay

  3. wybierając opcję ‘za pobraniem’ i opłacając towar przy odbiorze przesyłki. Opcja ta jest dodatkowo płatna.

Jeżeli klient zdecydował się na opcję wymienioną w punkcie d, zobowiązuje się jednocześnie zapłacić cenę zakupu niezwłocznie, to znaczy w ciągu siedmiu dni od zawarcia umowy.

(3) Automatycznie zorganizujemy zwrot wszelkich środków na konto użyte do płatności. W przypadku płatności przelewem bankowym lub za pobraniem, przekaz zostanie skierowany na wskazane przez Klienta konto bankowe.

(4) Nordic Trading szyfruje wszystkie informacje za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer). Oznacza to, że do danych Klienta nie będą miały dostępu osoby nieuprawnione.

3. DOSTAWA

(1) Towar dostarczany jest pocztą kurierską na adres wskazany przez kupującego. W wyjątkowych przypadkach czas dostawy może być dłuższy niż podano z powodu nieprzewidywalnych okoliczności. W szczególności nie mamy wpływu na opóźnienia w dostawach spowodowane przez firmy kurierskie. W przypadku zamówień zagranicznych dostawa może się odpowiednio opóźnić.

(2) Wskazany czas dostawy liczony jest od momentu nadania przesyłki.

(3) Zamówienie złożone do godz. 12:00 w dzień roboczy zostanie przeprocesowane tego samego dnia. W przeciwnym razie przesyłka zostanie nadana kolejnego dnia roboczego. 

(4) Koszty dostawy ponosi kupujący.

(5) Nie ma możliwości odbioru towaru bezpośrednio w siedzibie Nordic Oil.

(6) Szczegółowe informacje o wysyłce są dostępne pod adresem  https://nordicoil.pl/shipping-info.

4. PRAWO WŁASNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo własności towaru do uregulowania pełnej zapłaty ceny zakupu.

5. REJESTRACJA NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

(1) Nordic Trading daje Klientowi możliwość zarejestrowania się i otwarcia konta klienta na  nordicoil.pl klikając na przycisk „Zarejestruj”. Rejestracja jest całkowicie dobrowolna i ma na celu uproszczenie przyszłych zamówień. Rejestracja nie jest wymagana do złożenia zamówienia.

(2) Klient jest zobowiązany do zachowania poufności swoich danych dostępowych i nieudostępniania ich osobom nieuprawnionym.

(3) Utworzenie konta w Nordic Trading jest bezpłatne, nie naliczane są żadne opłaty. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych i dokładnych informacji podczas rejestracji. Należy poinformować Nordic Oil o zmianach danych. W celu rejestracji wymagane jest podanie imienia i nazwiska, adresu oraz adresu e-mail. Nordic Oil zastrzega sobie prawo do wysyłania wszelkich oświadczeń drogą mailową, chyba że przepisy prawa lub umowa wymagają bardziej rygorystycznej formy.

(4) Dane osobowe wprowadzone podczas rejestracji zostaną przez nas zapisane, aby klient mógł w każdej chwili zalogować się ponownie za pomocą swoich danych do logowania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych i ogólnej ochrony danych można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych, dostępnym pod adresem https://nordicoil.pl/privacy-policy.

6. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(1) Klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

(2) Termin odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru. 

(3) W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną, pisząc na adres [email protected]  o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (wzór oświadczenia poniżej).

(4) W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwróci Klientowi wszelkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy towaru (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta innego niż najtańszy standardowy sposób dostawy oferowany przez sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o odstąpieniu od umowy sprzedaży dotarło do Sprzedawcy. 

(5) Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu tych samych metod płatności, które Klient zastosował w pierwotnej transakcji, chyba że ustalono inaczej; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

(6) Klient zobowiązany jest zwrócić sprzedawcy towar nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży. Termin ten uważa się za zachowany, jeśli towar zostanie wysłany przed upływem 14 dni. Sprzedawca ponosi koszty zwrotu towaru. 

(7) Zastrzegamy sobie możliwość wstrzymania zwrotu pieniędzy do momentu otrzymania towaru z powrotem.

(8) Za utratę wartości towaru klient odpowiada tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem w sposób, który nie jest konieczny do sprawdzenia jego stanu, właściwości i funkcjonalności.

WYŁĄCZENIE LUB WCZEŚNIEJSZE ZAKOŃCZENIE PRAWA DO ODSTĄPIENIA

Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy umów dostawy towarów nieprefabrykowanych, których produkcja zależy od indywidualnego wyboru lub decyzji konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do jego osobistych potrzeb.

Ponadto prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów dostawy towarów zapieczętowanych, których po dostarczeniu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę.

7. GWARANCJA

Obowiązują ustawowe uprawnienia z tytułu rękojmi.

8. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

(1) Sprzedawca ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za umyślne i rażące niedbalstwo. W przypadku zwykłego zaniedbania sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko za szkody wynikające z uszczerbku na życiu, ciele, zdrowiu lub istotnego zobowiązania umownego (zobowiązanie, którego wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na którego wykonaniu regularnie polega i może ufać).

(2) W przypadku zwykłego zaniedbania naruszającego istotne zobowiązania umowne, odpowiedzialność sprzedawcy jest ograniczona do kwoty przewidywanej, typowo występującej szkody. W przeciwnym razie odpowiedzialność sprzedawcy jest wykluczona.

Uwaga: Jeśli zamówiłeś jeden z naszych olejów CBD, pamiętaj, że olej może wyciekać, jeśli dostanie się do gwintu butelki podczas transportu. Dlatego zalecamy, aby niepotrzebnie nie przewozić oleju CBD. Zalecamy również przeczytanie tego artykułu.

(3) Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują, jeżeli Sprzedawca podstępnie zataił wadę lub przejął gwarancję jakości towaru. To samo dotyczy roszczeń kupującego wynikających z przepisów o odpowiedzialności za produkt.

9. KOMUNIKACJA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

(1) Kupujący wyraźnie zgadza się, że komunikacja między nim a Nordic Trading będzie odbywać się drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą niezaszyfrowanej poczty e-mail. Kupujący jest świadomy, że niezaszyfrowane wiadomości e-mail zapewniają jedynie ograniczone bezpieczeństwo i prywatność.

(2) Kupujący musi upewnić się, że adres e-mail, który podał do realizacji zamówienia jest prawidłowy. W szczególności, korzystając z filtrów antyspamowych, klient musi upewnić się, że wszystkie wiadomości e-mail wysyłane przez Sprzedawcę lub osoby trzecie wyznaczone przez sprzedawcę do realizacji zamówienia mogą zostać dostarczone.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

(1) Ogólne Warunki Handlowe kupującego nie stanowią części umowy, nawet jeśli Nordic Trading Group nie wyrazi wyraźnego sprzeciwu.

(2) Komisja Europejska zapewnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

(3) Nie jesteśmy skłonni, ani zobowiązani do uczestniczenia w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową konsumentów.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

Do

Nordic Trading Group BV, 

Sandstraße 3, 80335 München, Niemcy

email: [email protected]

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży dotyczącej następujących towarów: ……………………………………………….

Otrzymano w dniu: …………………………………....

Numer zamówienia: …………………………………..

Imię i nazwisko klienta: ……………………………….

Adres e-mail i numer telefonu: ……………………….

Adres klienta: …………………………………………..

Numer konta bankowego: …………………………….

Data i podpis

…………………………………………………………….

Potrzebujesz pomocy?

Nasi konsultancji z chęcią Ci pomogą.

Zapisz się do naszego newslettera

Zapisz się do newslettera Nordic Oil, aby być na bieżąco z najnowszymi ofertami, promocjami i obowiązującymi zniżkami.